AKTUÁLNĚ: Veřejné shromáždění za mír a svobodu slova 8. května v Praze

My, občané České republiky, vyzýváme vládu České republiky k míru a svobodě slova!

Vyzýváme vládu České republiky k míru!

Nepřejeme si zavlékání České republiky do války s Ruskou federací. V této souvislosti si nepřejeme posílání zbraní z České republiky do míst ozbrojeného konfliktu. Rozdmýchávání válečných nálad v naší zemi ze strany vlády České republiky považujeme za nepřípustné. Česká republika není oficiálně ve válečném stavu a proto vláda České republiky nesmí tvrdit, že ve válce jsme.
Vyzýváme tímto vládu České republiky, aby změnila svůj politický směr a usilovala o politická jednání za účelem deeskalace konfliktu, ukončení bojů a hledání mírových řešení v mezinárodním ozbrojeném konfliktu mezi Ruskou federací a Ukrajinou.

Vyzýváme Vládu České republiky ke svobodě slova!

Nepřejeme si v naší zemi cenzuru s jakýmkoliv odůvodněním. Nesouhlasíme se zákazem provozování soukromých informačních webů, s cenzurou zahraničních médií a s umlčováním odborné i laické veřejnosti v mediálním a jiném veřejném prostoru. Vytváření strachu z možných následků svobodného vyjádření politického názoru, je nepřípustné.
Svoboda slova je nutným základem svobodné společnosti. Vyzýváme tímto vládu České republiky k ukončení potlačování svobody slova, žádáme o obnovu svobody slova, její respektování v nově přijímaných právních normách, i všech aktivitách vlády České republiky.
Odkazujeme na článek 17 Listiny základních práv a svobod, jež je nedílnou součástí ústavního pořádku České republiky:
  (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
  (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
  (3) Cenzura je nepřípustná.

Svým podpisem se připojuji k této Výzvě za mír a svobodu slova

29. dubna 2022

Antonín Baudyš ,   Hnutí Cesta
genmaj. Hynek Blaško ,   europoslanec
David Bohbot ,   Centrum pro výzkum terorismu a bezpečnosti, Svobodní
Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová ,   Švýcarská demokracie - místopředsedkyně
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová ,   Pro libertate
Ing. Václav Hrabák ,   Deklarace lékařů
Ing. Eva Hrindová ,   iniciativa Naštvané matky
Ivo Osovský ,   Zlatý špendlík
JUDr. Jindřich Rajchl ,   právník, Pro, mluvčí Charty 2022
Mgr. Michal Semín ,   zakladatel akce D.O.S.T.
David Tesař ,   Manifest - pravá svoboda a prosperita
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. ,   České mírové fórum, ANS
Mgr. Lubomír Volný ,   Volný blok - zakladatel
Ladislav Vrabel ,   iniciátor výzvy


úvodní signatáři v abecedním pořadí#zamir